For fagfolk

Supervision

Her på Christianshavns Kognitive Psykologklinik tilbyder vi supervision af fagfolk, der beskæftiger sig med sociale relationer, som fx plejefamilier, opholdssteder, psykologer, social- rådgivere, pædagoger, sundhedspersonale, lærere og ledere.

Supervision er en faglig lærings- og udviklings- metode, der har til formål at understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse.

I supervisionen modtager klienten (supervisanden) faglig vejledning, støtte og refleksion, med henblik på at udvikle professionelle færdighedsmæssige kvalifikationer og  kaste lys over arbejdsrelaterede problemstillinger og udfordringer, såvel som mål og drømme.

Sammen med supervisoren diskuterer man som udgangspunkt de vilkår, som man arbejder under, og udreder ens styrker og svagheder samt muligheder for at gå nye veje. Dette hjælper supervisanden til at reflektere over situationer og handlemuligheder frem for at agere ud fra umiddelbare tanker og oplevelser.

Supervision giver indsigt i supervisandens reaktioner, holdninger, løsningsstrategier og personlige stil i forbindelse med arbejdet; en indsigt, der styrker samarbejde og kommunikation, udvikler faglighed og arbejdstrivsel samt forebygger stress og udbrændthed.

Kort sagt, handler supervision om at højne faglighed og trivsel samt bidrage med nye måder at anskue, udforske og navigere i ens arbejdsliv på.

Supervisionen tilbydes som udgangspunkt ud fra et kognitivt teoretisk funderet grundlag af vores psykologer.

Udover den kognitive tilgang kan Mette Kruse tilbyde supervision ud fra en systemisk forståelsesramme samt ud fra et psykodynamisk perspektiv.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere?

For at høre mere om hvordan kognitive terapi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.