Mulighed for prisreduktion

Lægehenvisning fra egen læge

Har du fået en lægehenvisning fra egen læge betyder det, at du kan komme til psykolog til en billigere pris. Problemet er bare, at der er meget lang ventetid hos de psykologer, der har ydernummer og dermed tager imod læge henvisninger. Desuden eksisterer der meget få kognitive psykologer med ydernummer.

Kognitiv adfærdsterapi og Metakognitiv terapi er de psykologiske behandlingsmetoder, der videnskabeligt er dokumenteret som de mest effektive til behandling af bl.a. depression og angst.

Vi er en privat klinik uden overenskomst med sygesikringen, og kan derfor ikke tage imod henvisninger. Vi har derfor lavet et alternativt tilbud til dig, der har lægehenvisning. Vi garanterer, at du kan komme til hos os inden for 10 dage, og til en reduceret pris på 800 kr. pr. gang for de første tre sessioner.

Udover depression og angst har kognitiv adfærdsterapi også en dokumenteret effekt overfor en lang række andre lidelser.

Du kan hos din læge få lægehenvisning til psykolog, hvis dine vanskeligheder kan kategoriseres under et af følgende kriterier:

 • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • Er du ung og mellem 18 og 24 år (inklusiv det 24. år) kan du få gratis psykologbehandling , hvis du er henvist med angst og depression. (Gælder ikke hos Christianshavns Kognitive Psykologklinik)
 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 •  Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret
 • abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år

Kontakt os

Ønsker du at vide mere?

For at høre mere om hvordan kognitive terapi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.