Kognitiv adfærdsterapi

kognitiv adfærdsterapiHer på Christianshavns Kognitive Psykologklinik anvender vi kognitiv adfærdsterapi. Utallige videnskabelige undersøgelser viser, at kognitiv adfærdsterapi er den mest effektive psykologiske behandlingsform overfor en række psykiske lidelser. Det grundlæggende i denne terapiform er det gensidige samarbejde mellem psykologen og klienten.

Allerede tidligt i forløbet bliver man enige om målene for behandlingsforløbet og ved at lære klienten selv at blive mere bevidst om, hvordan han tænker, føler og reagerer i bestemte situationer, der volder klienten problemer, hjælper psykologen klienten med at få en forståelse for, hvordan problemerne hænger sammen, hvornår de opstår, og hvorfor de ikke forsvinder igen.

Kognitiv adfærdsterapi – et godt samarbejde

Derefter bliver det nemmere at tage nogle redskaber i brug, der gør det muligt for klienten at tænke mere realistisk og handle mere hensigtsmæssigt. Psykologens bidrag til samarbejdet er viden og ekspertise om psykologiske problemstillinger og kendskab til effektive redskaber til at løse disse problemstillinger.

En central ting i terapiforløbet er hjemmeopgaver mellem sessionerne, som psykologen og klienten bliver enige om fra gang til gang, f.eks. udfyldelse af aktivitetsskema eller registreringer af svære, vanskelige eller ubehagelige situationer. Det sikrer bl.a. at de nye erkendelser og redskaber, der udvikles under samtalerne, overføres til klientens konkrete liv uden for samtalerne. Klientens bidrag til samarbejdet er i denne forbindelse motivation og viljen til at arbejde med sig selv, fået lavet hjemmeopgaverne, og selv at tage ansvar for forandring.

For at høre mere om hvordan kognitive adfærdsterapi kan hjælpe dig, ring på 88 61 31 21 for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.

kognitiv adfærdsterapi | Christianshavns Kognitive Psykologklinik