Kognitiv Adfærdsterapi

Utallige videnskabelige undersøgelser viser, at traditionel kognitiv adfærdsterapi er en af de mest effektive psykologiske behandlingsformer overfor en række psykiske lidelser. Det grundlæggende i denne terapiform er det gensidige samarbejde mellem psykologen og klienten. Allerede tidligt i forløbet bliver man enige om målene for behandlingsforløbet og ved at lære klienten selv at blive mere bevidst om, hvordan han tænker, føler og reagerer i bestemte situationer, der volder klienten problemer, hjælper psykologen klienten med at få en forståelse for, hvordan problemerne hænger sammen, hvornår de opstår, og hvorfor de ikke forsvinder igen.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere?

For at høre mere om hvordan kognitive terapi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.

Allerede tidligt i forløbet bliver man enige om målene for behandlingsforløbet og ved at lære klienten selv at blive mere bevidst om, hvordan han tænker, føler og reagerer i bestemte situationer, der volder klienten problemer, hjælper psykologen klienten med at få en forståelse for, hvordan problemerne hænger sammen, hvornår de opstår, og hvorfor de ikke forsvinder igen.

{

”Husk en tanke er kun en tanke ikke en sandhed. Har du tænkt den mange gange opleves den som en sandhed. Tanker er kun tanker”

{

Kognitiv Adfærdsterapi – et godt samarbejde

Derefter bliver det nemmere at tage nogle redskaber i brug, der gør det muligt for klienten at tænke mere realistisk og handle mere hensigtsmæssigt. Psykologens bidrag til samarbejdet er viden og ekspertise om psykologiske problemstillinger og kendskab til effektive redskaber til at løse disse problemstillinger.
En central ting i terapiforløbet er hjemmeopgaver mellem sessionerne, som psykologen og klienten bliver enige om fra gang til gang, f.eks. udfyldelse af aktivitetsskema eller registreringer af svære, vanskelige eller ubehagelige situationer. Det sikrer bl.a. at de nye erkendelser og redskaber, der udvikles under samtalerne, overføres til klientens konkrete liv uden for samtalerne. Klientens bidrag til samarbejdet er i denne forbindelse motivation og viljen til at arbejde med sig selv, få lavet hjemmeopgaverne, og selv at tage ansvar for forandring.

En central ting i terapiforløbet er hjemmeopgaver mellem sessionerne, som psykologen og klienten bliver enige om fra gang til gang, f.eks. udfyldelse af aktivitetsskema eller registreringer af svære, vanskelige eller ubehagelige situationer. Det sikrer bl.a. at de nye erkendelser og redskaber, der udvikles under samtalerne, overføres til klientens konkrete liv uden for samtalerne. Klientens bidrag til samarbejdet er i denne forbindelse motivation og viljen til at arbejde med sig selv, fået lavet hjemmeopgaverne, og selv at tage ansvar for forandring.

Kognitiv Adfærdsterapi

Utallige videnskabelige undersøgelser viser, at traditionel kognitiv adfærdsterapi er en af de mest effektive psykologiske behandlingsformer overfor en række psykiske lidelser. Det grundlæggende i denne terapiform er det gensidige samarbejde mellem psykologen og klienten. Allerede tidligt i forløbet bliver man enige om målene for behandlingsforløbet og ved at lære klienten selv at blive mere bevidst om, hvordan han tænker, føler og reagerer i bestemte situationer, der volder klienten problemer, hjælper psykologen klienten med at få en forståelse for, hvordan problemerne hænger sammen, hvornår de opstår, og hvorfor de ikke forsvinder igen.

Allerede tidligt i forløbet bliver man enige om målene for behandlingsforløbet og ved at lære klienten selv at blive mere bevidst om, hvordan han tænker, føler og reagerer i bestemte situationer, der volder klienten problemer, hjælper psykologen klienten med at få en forståelse for, hvordan problemerne hænger sammen, hvornår de opstår, og hvorfor de ikke forsvinder igen.

Kognitiv Adfærdsterapi – et godt samarbejde

Derefter bliver det nemmere at tage nogle redskaber i brug, der gør det muligt for klienten at tænke mere realistisk og handle mere hensigtsmæssigt. Psykologens bidrag til samarbejdet er viden og ekspertise om psykologiske problemstillinger og kendskab til effektive redskaber til at løse disse problemstillinger.
En central ting i terapiforløbet er hjemmeopgaver mellem sessionerne, som psykologen og klienten bliver enige om fra gang til gang, f.eks. udfyldelse af aktivitetsskema eller registreringer af svære, vanskelige eller ubehagelige situationer. Det sikrer bl.a. at de nye erkendelser og redskaber, der udvikles under samtalerne, overføres til klientens konkrete liv uden for samtalerne. Klientens bidrag til samarbejdet er i denne forbindelse motivation og viljen til at arbejde med sig selv, få lavet hjemmeopgaverne, og selv at tage ansvar for forandring.

En central ting i terapiforløbet er hjemmeopgaver mellem sessionerne, som psykologen og klienten bliver enige om fra gang til gang, f.eks. udfyldelse af aktivitetsskema eller registreringer af svære, vanskelige eller ubehagelige situationer. Det sikrer bl.a. at de nye erkendelser og redskaber, der udvikles under samtalerne, overføres til klientens konkrete liv uden for samtalerne. Klientens bidrag til samarbejdet er i denne forbindelse motivation og viljen til at arbejde med sig selv, fået lavet hjemmeopgaverne, og selv at tage ansvar for forandring.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere?

For at høre mere om hvordan kognitive terapi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.

Metakognitiv Terapi

Metakognitiv terapi (MCT) er også en evidensbaseret terapiform, der bygger på den grundantagelse, at psykisk lidelse opstår på baggrund af overdreven opmærksomhed på tanker, bekymringer, frygt og negative følelser. Psykisk lidelse opstår altså, når vi tænker for meget. Metakognitiv terapi er en forholdsvis ny terapiform, som er udsprunget fra den kognitive terapi-tradition. Der er tale om dokumenteret korttidsterapi, og det er en meget effektiv terapiform, hvor du vil opnå rigtig gode resultater forholdsvis hurtigt. Terapien er udviklet af professor Dr. Adrian Wells. 

Måske kører dine tankerne i ring, du overtænker, du grubler og analyserer.

I terapien er der ikke fokus på indholdet af dine tanker og grublerier, men du lærer i stedet at forholde dig til dine tanker på en ny og mere hensigtsmæssig måde. Fælles for al psykisk lidelse er nemlig, at man giver negative tanker og antagelser alt for meget opmærksomhed og lader det styre ens adfærd. Målet i metakognitiv terapi er derfor, at vi minimerer den tid, som du bruger på dine bekymringer og grublerier, og at du i stedet lære mere konstruktive handlemuligheder og strategier. Vi træner din opmærksomhed i terapien og lærer dig at tage kontrol i forhold til, hvad du giver tid og fokus. Samtidig vil du få udfordret nogle af dine antagelser omkring din egen psyke, og du vil opleve, at der intet er galt med dig – men kun med dine strategier. I terapien bruges forskellige øvelser og metaforer, så det bliver så konkret som muligt.

Acceptance and Commitment Therapy

Hvad er ACT?

ACT, er en måde at møde os selv, andre og verden på. Det er en tilgang som også betegnes som en del af “tredje generations” kognitiv terapi.
Acceptance and Commitment Therapy handler om at skabe trivsel, mening og engagement i livet. Derfor er ACT, grundlæggende, for alle.
De fleste kan have stor glæde af a ACT, da det kan bringe en tættere på et liv baseret på værdier, fremfor et liv domineret af begrænsende selvfortællinger, angst eller tankespind. ACT handler om møde sig selv og verden med venlighed og medfølelse. ACT handler om at engagere sig i det som man brænder for – det som giver mening, sammenhæng og livskraft.

Hvad er kerneelementerne i ACT?

I ACT er den psykologiske fleksibilitet det gennemgående omdrejningspunkt. Det er igennem psykologisk fleksibilitet, at der skabes trivsel og udvikling. Psykologisk fleksibilitet er afgørende for vores evne til indgå i anerkendende, medfølende og dynamiske samspil.

Hvad er psykologisk fleksibilitet?

Psykologisk fleksibilitet er en proces . Derfor er psykologisk fleksibilitet også noget vi hele tiden kan forstærke og udvikle. Psykologisk fleksibilitet kan nemlig trænes. Det er et af de helt store fokuspunkter i Acceptance and Commitment Therapy.
Psykologisk fleksibilitet er afgørende for:

 • At kunne skabe effektive problemløsningsstrategier
 • At kunne møde sig selv og andre med nysgerrighed og et åbent sind
 • At kunne perspektivtage og mentalisere
 • At kunne tilpasse sig livets og hverdagens udfordringer
 • At leve et vitalt og meningsfuldt liv, med den lidelse som livet nu engang rummer
 • At kunne have en diagnose og samtidig vide at du, og livet, er så meget andet
 • At leve et liv som handler om det du ønsker det skal handle om
 • At slippe kampen og gribe nuet.

Hvad består psykologiske fleksibilitet af?

Psykologisk fleksibilitet skabes af 6 delprocesser, som i samspil forstærker hinanden.
De seks delprocesser er sammenfattet i grundmodellen – også kaldet Hexaflexen.

Hvordan forstår man problemer i ACT?

I ACT er vi optaget af selve dig som menneske bag symptomer, problemer og evt. diagnoser.
Vi er optaget at genfrembringe ønsker, håb, drømme og værdier som måske er glemt eller trængt i baggrunden, på grund af en hverdag, hvor man er fanget i indre eller ydre kampe.

I ACT ser vi ikke diagnoser, symptomer eller fortid som det egentlig problematiske. Det som skaber lidelse, er det forstærkende samspil mellem problemerne/symptomerne på den ene side og psykologisk rigiditet på den anden. Psykologisk rigiditet skaber øget lidelse, fordi den forstærker og vedligeholder de negative følger af stress, angst, depression og traumer. Psykologisk rigiditet gør det umuligt at være nysgerrig, anerkendende, åben og engageret i livet og i relationen til os selv og andre.

Hvad er psykologisk rigiditet?

Psykologisk rigiditet er modpolen til den psykologiske fleksibilitet. Alle mennesker præges, med forskellig kraft og fra tid til anden, af rigiditet fremfor fleksibilitet. Der er helt normalt. Pointen er bare et vi kan hjælpe os selv og hinanden fri af den. Ved at træne dens modpol – den psykologiske fleksibilitet. Der findes ingen mennesker som er født psykologisk rigide, men vores opvækst, vore erfaringer og oplevelse kan være med til at fastlåse os i den psykologiske rigiditet.
Når den psykologisk rigiditet er dominerende er vores måde at være i livet, relationer og samspil på, præget af:

 • Vi er fraværende i nuet. Har opmærksomhed og koncentrationsbesvær. Mangler fornemmelsen af nærvær, selv når vi er sammen med andre.
 • Vores hverdag er præget af oplevelsesmæssig undgåelse – undgåelse af indre og ydre forhold (tanker, følelser, aktiviteter osv)
 • Vi er opslugt af egne tanker, følelser, erindringer. Vi opfatter tanker som sandheder
 • Vores selvfortælling er begrænsende – jeg er mine præstationer, min fortid, min diagnose, min angst.
 • Vores hverdag er præget af Impulsivitet eller inaktivitet – fremfor at være præget af vores værdier, mening og vitalitet.

 

Hvordan arbejder man i ACT?

I ACT arbejder vi oplevelsesbaseret. Det betyder, at vi inddrager både krop, hoved, følelser, tanker og handlinger. I ACT arbejder vi blandt andet med forskellige øvelser, mindfulness, visualiseringer og metaforer for at øge den psykologiske fleksibilitet. Vi arbejder meget konkret på at øge de værdibaserede handlinger. Vi nuancerer selvfortællinger og træner i at møde os selv, andre og verden med tålmodighed, medfølelse og samtidig skabe handlekraft

Compassion Fokuseret Terapi

Compassion Focused Therapy (CFT) er en af de nyere psykologiske retninger udviklet af professor Paul Gilbert. CFT tilhører også det som kaldes ”tredje generation af kognitiv adfærdsterapi”, og metoden er i de seneste år blevet stærkt udbredt verden over.
Compassion Fokuseret Terapi har solide videnskabelige rødder i både evolutionsteori, neurovidenskab, social- og udviklingspsykologi, kognitiv adfærdsterapi og mindfulness, og kan med rette betragtes som en af de mest moderne psykologiske tilgange, vi kender i dag.
Når der arbejdes med Compassion Fokuseret Terapi, har terapeut og klient fokus på udviklingen af ”compassion” – medfølelse og egenomsorg – da dette har vist sig effektiv i psykologisk behandling på tværs af både psykologiske udfordringer og forskellige terapiformer.
Der er i dag således evidens for anvendelsen af CFT i behandling af både angst, depression, smerter, spiseforstyrrelser, afhængighed/misbrug, personlighedsforstyrrelser og PTSD.
I et Compassion Fokuseret Terapiforløb får klienten indsigt i og viden om de forskellige psykologiske og fysiologiske processer, der kan være med til at skabe den skam og selvkritik – og manglende tålmodighed, omsorg, ro og forståelse – som kendetegner mange psykiske udfordringer. Forløbet vil typiske indeholde både visualiseringsøvelser, opmærksomhedstræning og åndedrætsteknikker, der understøtter udviklingen af compassion.