8 ugers kursus

Mindfulness og medfølelse

Vi kender alle sammen til, hvor svært det kan være i en stresset hverdag at være tilstrækkeligt nærværende, fleksibel og rummelig til at handle som ‘sit bedste selv’. Når hovedet er fuldt af bekymringer og selvkritik, og kroppen plaget af smerte, irritation eller ubehagelige følelser som angst eller tristhed, bliver perspektivet og handlemulighederne hurtigt indskrænket.

Gennnem mindfulness- og medfølelsesmeditation kan vi imidlertid træne vores hverdagslige nærvær, øge vores fleksibilitet og handlemuligheder og kultivere en medfølende omsorg for os selv og andre. Det giver os ikke blot velvære, men frigør os fra uhensigtsmæssige automatiske reaktionsmønstre og giver os overblik og overskud til at stå fast, sige fra og skabe de ydre livsændringer, vi ønsker.

Hvad er Mindfulness & Medfølelse?

Mindfulness betyder ganske enkelt bevidst nærvær. Mindfulnessmeditation går ud på at træne nærværet gennem opmærksom iagtagelse af bevidstheden med åbenhed og rummelighed i det nuværende øjeblik.

Medfølelse er en sensitivitet overfor egen og andres lidelse og et ønske om aktivt at lindre eller forebygge lidelsen. Medfølelsesmeditation består i træning af hjerteligt bevidst nærvær eller ’heartfulness’. Ved at kultivere en åben medfølende indstilling til en selv og andre, styrkes en varm, konstruktiv, empatisk og helende modgift til sønderrivende selvkritik, skam, angst og stress.

Hvad kan Mindfulness- & Medfølelsesmeditation?

Mindfulness- og medfølelsesmeditation kan overordnet give øget sindsro, fleksibilitet, frihed, energi, livslyst og værdibaseret engagement.

Den videnskabelige forskning har i tillæg vist gavnlig effekt af mindfulness- og medfølelsesbaserede tilgange til problematikker som:

  • Stress
  • Skam og Selvkritik
  • Angst
  • Kroniske Smerter
  • Tilbagevendende Depression
  • Overbekymring og Tankemylder
  • Vredeshåndtering
  • Emotionel Ustabilitet
  • Søvnproblemer

Hvordan foregår Mindfulness & Medfølelseskurset?

Kurset er et oplevesesorienteret forløb. Formen veksler mellem praksis og teori. Du lærer hver gang nye konkrete meditationstenkikker, som du må påregne tid til dagligt at træne mellem undervisningsagngene.

Tilmelding

For tilmelding skal du sende en mail til Mette: mk@ckpk.dk. Du vil herefter modtage et svar med info om opstart og betaling.

Vær opmærksom på, at tilmeldingen først er gældende, når betalingen er gennemført. Tilmelding er bindende og pengene refunderes kun, hvis forløbet bliver aflyst.

Kontakt os

Reserver en plads

For at reservere din plads på kurset eller høre mere om Mindfulness & Medfølelse, så ring ind eller send en mail