gruppeforløb hos Christianshavns Kognitive Psykologklinik

Lavt selvværd

Hvad er lavt selvværd?

Selvværd omhandler, hvilke tanker du har om dig selv, og hvordan disse tanker påvirker din selvopfattelse, dine valg og handlemåder. Det handler om, hvorledes du værdsætter dig selv, og om du tillader dig selv at handle ud fra, hvad der er bedst for dig.

Mange mennesker oplever i perioder, at deres selvværd er lavt. De tvivler på sig selv, retter skyld mod sig selv og føler sig ængstelige og nedtrykte.

Arbejdet med at løse selvværdsproblemer er rettet mod dig, som ønsker at øge dit selvværd, være mindre selvkritisk og lære at sætte pris på, den du er og hvordan du har udviklet dig.

Lavt selvværd kan vise sig ved:

 • “Pleasende”/ føjende adfærd, hvor man gør det bedste for andre, men negligerer at pleje sig selv.
 • Negative tanker om en selv og ens præstationer.
  Kritisk sammenligning af ens udseende/præstationer med andres, hvor resultatet oftest falder ud til de andres fordel.
 • Oplevelsen af, at andre ikke anerkender ens præstationer, adfærd eller udseende.
  En manglende evne til selv at fremhæve egne fordele, som betyder, at man har svært ved at modtage ros, accept og kærlighed fra andre.
 • Problemer med at sige fra – både i forhold til egne – og udefrakommende krav. En tendens til at stille uforholdsmæssige høje krav til sig selv.

Gruppeforløb

Gennem forløbet arbejder vi med at øge bevidstheden om erfaringer, som har ledt til lavt selvværd og hvad det betyder for dit liv og de drømme og håb du har for fremtiden.

Kort sagt ønsker vi med gruppeforløbet, at du opnår redskaber og strategier til, hvordan man opbygger et mere stabilt og positivt selvsyn. Et bedre selvværd.

På forløbet er der to gruppeledere, som rammesætter sessionerne. Sessionerne vil typisk indeholde et oplæg, en fælles øvelse, gennemgang af en hjemmeøvelse, en runde, hvor deltagerne kommer på banen, samt diskussioner og tid til at stille spørgsmål.

Det praktiske

 • Selvværdsgruppen er for dig, der selv vurderer, at du oplever udfordringer med følelsen af manglende værd. Gruppens fokus vil primært være på selvværdet.
 • Prisen er 4800kr for forløbet, der strækker sig over 8 gange af 2 timer varighed pr. gang.
 • Forløbet finder sted hos Christianshavns Kognitive Psykologklinik onsdage 17-19.
 • Der vil blive serveret varm drikkelse og snacks.
 • Der er plads til 8 deltagere.
 • Forløbet starter ved minimum 6 tilmeldte.
 • For at kunne deltage på forløbet skal du være fyldt 18 år.

Tilmelding

For tilmelding skal du sende en mail til Filip: fb@ckpk.dk. Du vil herefter modtage et svar med info om opstart og betaling.

Vær opmærksom på, at tilmeldingen først er gældende, når betalingen er gennemført. Tilmelding er bindende og pengene refunderes kun, hvis forløbet bliver aflyst.

Kontakt os

Reserver en plads

For tilmelding skal du sende en mail til Filip. Du vil herefter modtage et svar med info om betaling.