Det behandler vi

Vrede og aggression

Vrede og aggression er to forskellige ting: Vrede betegner en af vores naurlige grundfølelser. Vi er alle født med evnen til at føle vrede, når vi oplever, at noget er uretfærdigt og noget ikke er i orden eller er udsat for provokation. Hvor ofte vi føler vrede afhænger af et sammenspil mellem arv og miljø, og uanset baggrunden, er vrede en problematisk tilstand, hvis den optræder til overmål. Aggression betegner ikke en følelse, men en væremåde. Aggression er en ”lukket” reaktionsform, hvor man er opslugt af at forsvare sin position og nedkæmpe andres position, uden empati for andres synsvinkler. Der er mange mennesker, der har problemer med vrede, som ikke agerer aggressivt.

At håndtere sin vrede og undgå at agere aggressivt vil uundgåeligt hæve ens livskvalitet. Denne udtalelse bunder i, at vrede og aggression oftest opstår i samspil med andre mennesker, og derfor problematiserer vores relationer til andre. Vi har begrænset mulighed for at styre, hvordan andre mennesker opfører sig, og for at undgå situationer, hvor vi risikerer at føle vrede, er det højst værdifuldt at kunne takle sin vrede. Vreden rammer os desuden på to fronter; udadtil og indadtil. Udadtil problematiserer vrede og aggression vores sociale relationer, og indadtil ”slider” vreden på os. Faktisk foreligger der evidens for, at mennesker med vedvarende overmål af vrede har forhøjet risiko for hjertekarsygdomme og blodpropper, hvilket formodentlig kan tilskrives en kronisk kropslig ophidselse, der på sigt slider på hjerte og kredsløb.

Behandling af vrede/aggression med Kognitiv Adfærdsterapi

Hvor ofte vi føler vrede og/eller agerer med aggression afhænger i høj grad af vores tidligere erfaringer og de dertil lærte tanke-, fortolknings- og reaktionsmønstre. Kognitiv Adfærdsterapi er en effektiv terapiform til at forandre disse mønstre. Behandlingen omhandler bl.a., hvordan man mere effektivt kan udtrykke sine behov og grænser i relation til andre, og lære at ”reagere” hurtigere på de tidlige tegn på vreden, således at man kan kanalisere den i en konstruktiv retning, og herved drage omsorg for både sine relationer og en selv.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere?

For at høre mere om hvordan kognitive terapi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.