Børn og unge

Børn og ungeI behandlingen af børn og unge har Kognitiv adfærdsterapi vist sig effektiv i forhold til en lang række problemstillinger, såsom; angst, depression, tvangstanker og -handlinger, udadreagerende adfærd, (fx grænsesøgende adfærd og interpersonelle konflikter), opmærksomhedsforstyrrelser, skolefobi, begrænsede sociale færdigheder, spiseproblemer og psykosomatiske vanskeligheder, (fx tilbagevendende hovedpine og mavesmerter).

I den kognitive adfærdsterapi arbejder vi med tanker, følelser og adfærd, som i en eller anden grad er vanskelige og belastende for barnet (uanset alder). Gennem terapien kan vi begrænse lidelsen ved at hjælpe barnet til at udvikle en række strategier til at håndtere de svære tanker, følelser og adfærdsmønstre.

Vi lægger hovedvægt på den rolle, som nutiden spiller for barnets adfærd, tanker og følelser. Selvom fortidens erfaringer påvirker oplevelsen af nutiden, er vores fokus at ændre barnets forståelse og håndtering af nutiden med henblik på at forbedre dets udvikling og funktionsmåde i fremtiden.

Kognitiv adfærdsterapi til børn/unge består af en række forskellige behandlingsteknikker. For at behandlingen bliver effektiv, er det vigtigt, at formål, strategier og teknikker tilpasses barnets specifikke problemstilling, såvel som individuelle evner, styrker og svagheder.

I den kognitive adfærdsterapi til børn fokuserer vi oftest på et afgrænset problem og arbejder med klare målsætninger defineret i konkrete handlinger. Et fokus på klare målsætninger og konkrete handlinger passer godt til børns konkrete måde at tænke og opleve på. De klare målsætninger bruges til at stille barnet tydeligt definerede hjemmeopgaver, som vi arbejder videre med i terapien. Det betyder også, at vi, familien og andre vigtige personer i barnets omverden løbende kan vurdere barnets fremskridt ved at observere, om der sker forandringer på de konkrete områder, som blev formuleret i målsætningerne for behandlingen.

Behandling af børn og unge med Kognitiv adfærdsterapi

I den kognitive adfærdsterapi med børn tager vi udgangspunkt i, at barnets opfattelse og forståelse af sig selv og omverden påvirker, hvilken handling, barnet vælger at udføre i en konkret situation. Vi arbejder derfor på at udvikle og udvide barnets oplevelse og forståelse af sig selv og omverden, så barnet opnår indsigt i sine egne tanker, følelser og adfærd. En større selvindsigt kan give barnet flere handlemuligheder i konkrete situationer, og dermed hjælpe barnet med at ændre sin adfærd.

Selvindsigten afdækker barnets personlige kompetencer, ressourcer og udfordringer og foranstalter en slags referenceramme for barnets handlinger. En nuanceret selvanalyse kan medvirke til, at barnet selv vælger sine handlinger; det agerer i stedet for at re-agere. Samtidigt, kan det, at afprøve nye handlinger, bidrager positivt til nye erkendelser både hos barnet og dets omgivelser.

For at høre mere om hvordan vi kan hjælpe med børn og unge, ring på 88 61 31 21 for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.

børn og unge | Christianshavns Kognitive Psykologklinik