Sygdomsangst (helbredelsesangst)

De fleste raske mennesker er stort set ikke bevidste om deres krops indre funktioner. Sygdomsangst indebærer, at man i allerhøjeste grad er opmærksom på sin krop og har tilbøjelighed til at finde fejl og sygdomme alle vegne.

Lette former for sygdomsangst er meget almindelige og giver sjældent problemer, som behøver behandling. I mere svære tilfælde kan sygdomsangst imidlertid føre til, at man udelukkende interesserer sig for sin krops funktioner, og bestandig er urolig for, at man lider af en alvorlig sygdom og ikke er tilfreds med lægens forsikringer om, at det ikke er tilfældet.

I disse tilfælde, hvor angsten er forstyrrende eller griber alvorligt ind i ens hverdag, kan det være en stor lettelse at søge hjælp.

Nogle af tegnene på sygdomsangst er:

Tvangsmæssige tanker omkring at lide af en sygdom eller om andre helbredsanliggender, som er vanskelige eller umulige at slå ud af hovedet.
Bekymring eller frygt for at lide af en alvorlig fysisk sygdom, eller tanker om, at man vil få en sådan sygdom i fremtiden.
Opmærksomhed på kropslige funktioner, kropslige fornemmelser, fysiske reaktioner eller mindre kropslige problemer, som fejlfortolkes som alvorlige sygdomme.
Letpåvirkelighed, dvs. at hvis man hører eller læser om en specifik, alvorlig sygdom, vil man ofte frygte, at man har eller vil få samme sygdom.
Overdreven optagethed af medicinsk information.
Urealistisk frygt for smitte via noget, man har rørt ved eller spist, eller via en person, man har været i berøring med.

Behandling af sygdomsangst med Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi anbefales ved behandling af sygdomsangst. Ca. 70 % vil få det væsentligt bedre eller blive fuldstændigt helbredt efter denne korttids-terapiform, der kan gennemføres på 3 – 4 måneder.

I Kognitiv adfærdsterapi vil man forklare lidelsens karakter, vise hvordan angsten vedligeholdes og afdække de katastrofetanker, som bidrager til tilstanden.

Man vil også træne i at kunne rette opmærksomheden væk fra kroppen, idet man ved, at mennesker med angst hele tiden vil ‘mærke efter’ i kroppen, dér, hvor de frygter noget er galt. Denne ‘mærken efter’ er det, der forstærker oplevelsen af, at kroppen fejler noget. Ved i stedet at rette opmærksomheden mod noget uden for kroppen aftager symptomerne.

For at høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig med sygdomsangst, ring på 88 61 31 21 for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.

sygdomsangst | Christianshavns Kognitive Psykologklinik