Det behandler vi

Stress

Vi skelner mellem stress i to forskellige betydninger; den hensigtsmæssige stressreaktion og den uhensigtsmæssige stresstilstand.

Psykolog Mette Kruse har medvirket i programmet “Tillykke du er i Live” på DR3, hvor komiker/skuespiller Mette Horn får stress.

Vores krop har en naturlig fysiologisk respons til stress, kendt som ”Fight or flight”– responsen. Denne kaldes i daglig tale for kroppens stressreaktion og er en hensigtsmæssig mekanisme, som sætter os i stand til at klare ekstra belastninger.

Kroppen aktiveres ved at udskille adrenalin, vores blodtryk, puls og svedproduktion øges, og der fremkommer en øget mængde brændstoffer i blodet. Mentalt set mobiliserer vi energi, skærper vores opmærksomhed, så vi er i stand til at bearbejde mere information, og vores hukommelse og indlæringsevne optimeres.

Stressreaktionen er altså en sund, hjælpsom reaktion – Så længe vi ikke forbliver i den for længe. Hvis vi befindes os i stressreaktionen for længe eller ofte, begynder reaktionen at tære på kroppens ressourcer, og der opstår det, der kaldes stresstilstand. Stresstilstand opleves ofte som:

  • Anspændthed
  • Irritabilitet
  • Søvnproblemer
  • Rastløshed
  • Træthed
  • Koncentrationsbesvær
  • Forringet hukommelse

Fysiologisk set kan stresstilstanden måles ved forhøjet blodtryk, en øget mængde fedtstof i blodet og stresshormoner, og mange oplever et nedsat immunforsvar, hovedpine, tilbagevendende astma, mavesår mv.

Behandling af stress med Kognitiv adfærdsterapi

Behandlingen af stress med kognitiv adfærdsterapi indledes med en grundig afdækning af stresstilstanden. Dette med henblik på at undersøge, om problemerne er særligt udtalt på jobbet, hjemme – eller måske i sociale sammenhænge. Det kræver ofte hjælp at indse præcis, hvor problemerne ligger, og hvordan man derudfra kan omlægge prioriteringerne i ens dagligdag.

Ved stresstilstand har man ofte over længere tid ”overhørt” kroppens signaler og tilsidesat sit eget velbefindende, det er derfor centralt for behandlingen at forbedre det psykologiske forsvar. Dette opnås ved hjælp af redskaber til at se tingene fra et nyt perspektiv, leve i balance med ens værdier og aflære negative adfærdsmønstre, sammenholdt med afspændingsøvelser og styrkelse af kropsbevidstheden.

Ønsket er, at den stressramte igen får øje for kroppens signaler ved begyndende stress, lærer at manøvrere hensigtsmæssig i sådanne situationer samt give udtryk for egne ønsker og behov.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere?

For at høre mere om hvordan kognitive terapi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.