Det behandler vi

Sorg

Definition

Sorg er en følelsesmæssig situation, der alt efter kultur og historisk periode opfattes forskelligt. Sorg er ikke en sygdom, men en proces, der igangsættes af et tab, ofte dødsfald, skilsmisse eller andre eksistentielle ændringer. I de fleste tilfælde fremkalder andres død en sorgperiode.

Ofte reagerer kroppen først med stresshormoner, som gør den sørgende opkørt og anspændt. Mange har svært ved at sove og koncentrere sig. Immunforsvaret kan også blive påvirket. Psykisk er man typisk plaget af tristhed, meningsløshed, savn og længsel.
En sorgreaktion er således en psykisk reaktion, hvor et menneske kan føle både tristhed, opgivenhed, angst og vrede. Sorg er nært knyttet til følelsen af tab. Dette kan for eksempel være tab af ens mand, kone, kæreste, barn, kæledyr, arbejde eller andet.

 

Eksempler på sorgreaktioner

Følelsesmæssige

Chok • Fortvivlelse • Glædesløshed • Vrede • Skyld • Modløshed • Ensomhed • Savn og længsel

Fysiske

Søvnforstyrrelser • Ændret appetit • Anspændthed • Træthed • Infektioner • Hovedpine • Mavepine og kvalme

Adfærdsmæssige

Gråd labilitet • Uro • Hyperaktivitet • Aggression • Indadvendthed • Misbrugsadfærd • Undgåelse af steder og personer der minder om tabet • Ritualer

Sociale

Øget behov for støtte • Øget Sensitivitet • Øget irritabilitet • Isolation • Stopper aktiviteter • Oplever at ingen forstår

Tankemæssige

Hukommelses- og koncentrationsbesvær • Forvirring • Grubleri • Uvirkelighedsfornemmelse • Tvivl • Optaget af afdøde og døden • Bekymringer om fremtiden • Selvmordstanker

Eksistentielle

Følelse af at være helt alene • Svært ved at se en mening med livet • Tanker omkring livets grundvilkår • Identitetsforvirring • At have mistet noget af sig selv • Religiøs eller spirituel krise

Naturlige sorgforløb

Størstedelen af efterladte ca. 80% oplever et naturligt og helende sorgforløb. I et naturligt og helende sorgforløb udvikler sorgen sig over tid, og munder ud i, at man accepterer tabet og tabet vil integreres i de efterladtes liv. Sorgreaktionerne kan være stærke i den akutte tid omkring dødsfaldet/tabet, men aftager som regel med tiden. Man formår at acceptere, forstå, og tilpasse sig tabet. Sorgen forsvinder ikke. Det er ikke noget man kommer over, men med tiden lærer man at leve med den og den vil typisk fylde mindre.Ikke én sorgreaktion er ens, og ikke alle græder. Der er ikke noget rigtig og forkert i forhold til sorg.

Komplicerede sorgforløb

I komplicerede sorgforløb, aftager sorgreaktioner ikke, men forbliver intense og invaliderende. Den efterladte fastlåses i sorgen. Det sker for ca. 10 – 20% af voksne efterladte. I nogle tilfælde udvikles symptomer på depression, PTSD, angst lidelser, fysiske lidelser og/eller forlænget sorglidelse, som kan vare ved i årevis. Det kalder man komplicerede sorgreaktioner.
Omkring en kvart mio. danskere bliver ramt af sorg hvert år. Langt de fleste formår at tilpasse sig den nye virkelighed ved egen og families hjælp. Men for 10-15 pct. bliver sorgen så belastende, at de har behov for behandling og her vil vi vores kognitive psykologer stå klar til at hjælpe.

Hvor længe varer det?

Tidligere mente man, at den naturlige sorgreaktion som regel tog ca. et halvt år. Men faktum er, at der er meget store individuelle forskelle i længden på sorgforløb. Sorgen vil ofte fylde meget i flere år efter tabet uden, at den nødvendigvis kommer til at forhindre den sørgende i at leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv.

Sorg kommer i bølger

Tosporsmodellen: kompleks og dynamisk proces

Modellen beskriver sorg som en kompleks og dynamisk proces, der hjælper den sørgende med at tilpasse sig sit nye liv efter en nærtståendes død. Det sker i en vekselvirkning mellem fokus på tabet på den ene side, hvor den efterladte er opmærksom på tabet og sorgens følelser. På den anden side ses undgåelse af tabet og fokus på det nuværende liv, hvor den sørgende håndterer de konsekvenser, som tabet har haft for det daglige liv.

På Christianshavns kognitive psykologklinik er vi klar til at hjælpe dig gennem din sorg proces på bedst mulig måde. Kognitiv adfærdsterapi har i studier vist sig som meget effektiv til dette.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere?

For at høre mere om hvordan kognitive terapi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.