Det behandler vi

Parterapi

At gå i terapi som par er særligt effektivt, når man har problemer med parforholdet eller ægteskabet. Den ene eller begge parter oplever måske, at samlivet ikke giver tilstrækkeligt glæde, men snarere opleves som opslidende og ressourcekrævende.

For nogle par er problemstillingen svær at sætte ord på, man oplever måske, at ens partner ikke deltager i familien længere, at ”gnisten er forvundet” eller man føler sig ”overset” i forholdet. Andre par har behov for at blive rådgivet i at forandre et helt konkret mønster, det kan fx omhandle relationer til venner og familie, børneopdragelse, seksualitet, utroskab mv.

Fælles for de to er, at forholdet præges af dårlig kommunikation, man fanges i magtkampe og skænderier og har svært ved at udvise kærlighed til sin partner, som før i tiden. Når problemerne synes uoverkommelige er det særligt svært at lytte oprigtigt til hinanden. De værdier og sider, som man forelskede sig i ved sin partner synes langt væk, mens de ting, der udmatter og frustrerer en, står lysende klare. I denne situation er der brug for at:

  • Løse de løselige problemer
  • Overkomme fastlåsthed
  • Skabe fælles verdener
  • Få kendskab til hinandens verdener
  • Dyrke beundring og glæder ved sin partner
  • Vende sig mod hinanden i stedet for væk
  • Lade sin partner have indflydelse på sig

At genfinde kærligheden til hinanden er ofte tæt forbundet med dét at opleve anerkendelse fra hinanden. Oplever man, at ens partner lytter, accepterer og anerkender ens meninger, bliver det lettere selv at udvise forståelse og på samme måde kan det blive lettere at ændre adfærd.

At forstå den anden betyder ikke, at man giver den anden ret eller sig selv uret. Det handler om at vise sin partner, at man er i stand til at forstå vedkommendes perspektiv og hvorledes dette perspektiv får partneren til at handle på en bestemt måde. At partnerens handlemåde er sårende eller frustrerende for én udelukker ikke, at man kan forstå partnerens perspektiv.

Ved således at blive bedre til at forstå hinanden, vil der opstå en åbning, som giver mulighed for igen at vende sig mod hinanden og sætte hinanden først. Dette kan kognitiv adfærdsterapi hjælpe med.

Behandling med kognitiv adfærdsterapi

Fokus i terapien er at forøge nærhed og reducere konflikter mellem parret ved at øge omsorgsfuld adfærd og forberede færdigheder i kommunikation og problemløsning. I terapien får parret hjælp til at blive mere fleksible samt få en større forståelse for, hvorfor de fx genoptager tidligere skænderier. I terapien tages problemerne ud af deres ”sædvanlige” kontekst, hvilket åbner op for nye perspektiver – og medvirker til at parterne får ny indsigt i problemerne, som i mange tilfælde kan være afklarende og åbne op for en gensidig fremadrettet dialog.

Det er imidlertid også vigtigt at udforske, hvad parterne værdsætter ved hinanden, da dette er fundamentet for at komme videre og ofte falder i baggrunden, når man er i konflikt.

Det er vores oplevelse, at parterapi i langt de fleste tilfælde er det værd, at der kommer klogere og gladere mennesker ud af det, hvilket for mange også giver trivsel til deres børn. Terapien optimerer dine evner til at fungere i parforholdet eller familien, hvilket frigiver energi og giver en bedre udnyttelse af dine personlige ressourcer.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere?

For at høre mere om hvordan kognitive terapi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.