Ortoreksi betegner et overdrevet fokus på at spise sundt og føre en sund livsstil. For mennesker, der lider af ortoreksi, spiller, hvor stor en mængde mad de indtager samt madens kvalitet, en uhensigtsmæssig stor rolle i deres liv. Mennesker, der lider af ortoreksi, har, på samme vis som mennesker, der lider af anoreksi, bulimi eller overspisning, en så alvorlig besættelse af mad og motion, at det forhindrer dem i at føre en almindelig hverdag. Lidelsen hænger ikke nødvendigvis sammen med et ønske om at slanke sig. Oftere handler det som udgangspunkt om at ville leve sundt og passe på helbredet, hvilket dog udleves inden for et specifikt billede af en sund livsstil, som indebærer diæter og regler samt ritualer for indtag af fødevarer fx hvilken tilberedningsform, farve eller type af råvare, som er henholdsvis tilladt eller forbudt. Dette specifikke billede af en sund livsstil er sjældent sundt objektivt set.

Det overdrevne fokus på sundhed og overholdelse af diverse regler og ritualer kan få alvorlige konsekvenser, dels fordi den lidende oplever, at tankerne omkring den specifikke levevis fylder for meget og afholder dem fra at være nærværende i andre aktiviteter, og dels fordi den lidende sjældent trives med at deltage i sociale sammenkomster, der indebærer måltider og i mange tilfælde isolerer sig fra omverdenen.

Behandling af Ortoreksi med Kognitiv Adfærdsterapi:

Klienter med spiseforstyrrelser, som ortoreksi, er ofte meget i tvivl omkring at søge psykologhjælp, da det kan opleves som et kontroltab. At være i ortoreksien føles velkendt og trygt på trods af, at det har svære personlige konsekvenser. Det har vi fuld forståelse for, hvorfor vi går nænsomt til værks. Vores erfaring viser, at idet klienterne gradvis får erfaring med at anvende nye strategier, vil motivationen for at træde ud af spiseforstyrrelsen styrkes.
Der foreligger evidens for, at Kognitiv Adfærdsterapi er en effektiv metode til behandling af spiseforstyrrelser, idet terapien lægger vægt på at afklare, hvilke tankemønstre der vedligeholder problemstillingen. I terapien lærer klienten nye metoder til at håndtere svære tanker og genetablerer herigennem et sundt forhold til sit madindtag og sit kropsbillede.

 

For at høre mere om hvordan vi kan hjælpe med Ortoreksi, ring på 88 61 31 21 for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer