Det behandler vi

Lavt selvværd

Selvværd omhandler, hvilke tanker du har om dig selv, og hvordan disse tanker påvirker din selvopfattelse, dine valg og handlemåder. Det handler om, hvorledes du værdsætter dig selv, og om du tillader dig selv at handle ud fra, hvad der er bedst for dig.

Mange mennesker oplever i perioder, at deres selvværd er lavt. De tvivler på sig selv, retter skyld mod sig selv og føler sig ængstelige og nedtrykte.

Arbejdet med at løse selvværdsproblemer er rettet mod dig, som ønsker at øge dit selvværd, være mindre selvkritisk og lære at sætte pris på, den du er og hvordan du har udviklet sig herimod.

Lavt selvværd kan vise sig ved:

  • “Pleasende”/ føjende adfærd, hvor man gør det bedste for andre, men negligerer at pleje sig selv.
  • Negative tanker om en selv og ens præstationer.
  • Kritisk sammenligning af ens udseende/præstationer med andres, hvor resultatet oftest falder ud til de andres fordel.
  • Oplevelsen af, at andre ikke anerkender ens præstationer, adfærd eller udseende. En manglende evne til selv at fremhæve egne fordele, som betyder, at man har svært ved at modtage ros, accept og kærlighed fra andre.
  • Problemer med at sige fra – både i forhold til egne – og udefrakommende krav. En tendens til at stille uforholdsmæssige høje krav til sig selv.

Behandling af lavt selvværd med Kognitiv adfærdsterapi

Behandlingen af lavt selvværd med kognitiv adfærdsterapi går ud på at afdække de negative tanker og få en forståelse for, hvordan selvværd dannes, udvikles og øges. Det handler om at blive tilfreds med, hvem man er – og herigennem blive bedre til at håndtere daglige problemer/frustrationer.

Ved at opnå en større accept af sig selv, vil man ofte opleve en større ro i hverdagen og opbygge et større psykisk overskud, som fx viser sig i modet til at tage nye udfordringer op.

Behandlingen giver dig nogle redskaber til, hvordan man opbygger et mere stabilt og positivt syn på sig selv og forebygger tilbagefaldsperioder. Her gives nogle konkrete metoder, både praktiske og mentale, til at forbedre dit selvbillede, anerkende dine styrker og undgå selvkritiske tanker.

Målet er, at vi sammen reflekterer over, hvad det gode liv består i for dig, for derigennem at fremme positive tanker, styrke dit selvværd og skabe mere glæde og overskud i dit liv.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere?

For at høre mere om hvordan kognitive terapi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.