Det behandler vi

Identitetskrise / eksistentiel krise

Man befinder sig i en krisetilstand, når man kommer i en livssituation, hvor ens tidligere indlærte erfaringer og reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til at løse problemet med.

Livssituationer, der kan udløse en identitetskrise, er begivenheder, der er en del af det normale liv, men som pludselig bliver overvældende. Eksempelvis at få barn, gennemgå skilsmisse, blive alvorligt syg, opleve svigt af tidligere nærtstående personer eller miste sit job/gå på pension mv.

Begivenheder som ovennævnte, afbryder eller ændrer på forskellig vis det hidtidige livsforløb – og påvirker dermed også den aktuelle livssituation, såvel som ens handlemåder, fordi man under sådanne omstændigheder ofte har vanskeligt ved at leve et almindeligt, udadvendt liv.

Fælles for de kritiske begivenheder er, at de sætter tanker og følelser i spil – og i denne proces opstår der en spændings- eller stresstilstand. Dette kan udmunde i forskellige psykiske symptomer, lige fra tristhed og let uro – til depression og angst. Man kan også opleve pludselige og uforklarlige, fysiske symptomer, som fx smerter i brystet, maveonde, svimmelhed mv.

Når der ikke bliver taget tilstrækkelig hånd om situationen, kan der opstå en generel oplevelse af meningsløshed og håbløshed med livet. Fremtiden fremkommer nu som en uvirkelig størrelse, og man kan føle sig handlingslammet i forhold til, hvordan man kommer videre med sit liv.

De samme tanker og følelser gør sig gældende, når vi taler om en såkaldt ”eksistentiel krise”. Disse kriser kan indtræffe, når man fx befinder sig på en korsvej i livet; dvs. afslutter en livsfase og starter en ny livsfase. Eksempelvis, når skolegangen er overstået og man påbegynder en uddannelse, når børnene flyver fra reden, eller man skifter job mv. Disse livsovergange kan skabe tvivl og usikkerhed og give grobund for tanker, som:

  • Hvem er jeg?
  • Hvordan finder jeg den vej, der passer til mig?
  • Har jeg valgt rigtigt?
  • Hvad vil jeg med mit liv?

Desuden kan man ofte opleve følelser af skam eller skyld over, at man har det så dårligt – fordi man føler, at man egentlig ”burde” være glad og tilfreds.

Behandling af identitetskrise med Kognitiv adfærdsterapi

Eksistentielle spørgsmål har det med at være diffuse og svært håndgribelige. I Kognitiv adfærdsterapi får du hjælp til at formulere dine eksistentielle tanker og få konkretiseret dem i form af øget indsigt og konkrete mål, der kan føres ud i livet.

I behandlingen af livskriser drejer det sig om at sætte ord på følelser, men for manges vedkommende også om at sætte følelser på ord – og skille følelserne ad (fx tab, savn eller vrede). Her vil mere eksistentielle spørgsmål ofte dukke op, som fx meningen med tilværelsen. At søge efter mening er også at søge efter sammenhæng.

Psykologens rolle vil da være at deltage i en udredning af livssituationen og med de belastninger, der indgår heri, men også fungere som en form for “udviklingsplatform”, hvor mulighederne afdækkes og udforskes, som man måske ikke selv ser – eller ikke kender i sig selv.

Igennem en sådan indsigt åbnes der op for nye overvejelser omkring måder at opfatte og opleve tilværelsen på, hvorved der aktiveres ressourcer til at kunne finde tilbage til glæden i tilværelsen.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere?

For at høre mere om hvordan kognitive terapi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.