Det behandler vi

Depression

Næsten alle kender til at være deprimeret. I hvert fald hvad den milde version angår. Det går som regel hurtigt over igen af sig selv og har ikke den store indflydelse på ens hverdag og aktiviteter. Men den mere alvorlige version af depression, den såkaldte kliniske depression, kan være yderst hæmmende for ens hverdag og føre til megen lidelse.

Depression er blandt de hyppigste psykiske lidelser, og det anslås, at der på ethvert givet tidspunkt er ca. 5 % af befolkningen, der lider af depression.

Symptomerne på depression

Symptomerne på depression er mange. Mest udtalt er nedsat humør eller nedsat evne til at opleve lyst, glæde, interesse eller nydelse. Derudover er en depression ofte kendetegnet ved:

  • Søvnbesvær
  • Tab af energi
  • Følelser af håbløshed, skyldfølelse og selvbebrejdelse
  •  Koncentrationsproblemer og besvær med at træffe beslutninger
  •  Irritabilitet, indre uro og rastløshed
  • Forandringer i appetit og vægt
  • Gentagne tanker om død eller selvmord

Ved depression sker der en ændring i ens tænkning. Tankerne bliver negative og selvkritiske, og ganske almindelige hverdagsting såsom at være sammen med andre mennesker eller udføre daglige gøremål kan virke helt uoverkommelige.

Ofte vil mennesker, der lider af depression, opleve gentagne depressive episoder livet igennem. Ubehandlet vil sådan en episode typisk vare i ca. 6 måneder. En depressiv episode bliver opfattet som kronisk, hvis den varer i 2 år eller mere.

Undersøgelser viser, at antidepressiv medicin har en gavnlig effekt på de depressive enkeltepisoder, men at depressionen har tendens til at vende tilbage, efter at man er stoppet med at tage medicin. Derimod viser undersøgelser, at Kognitiv adfærdsterapi både har en gavnlig effekt på de depressive enkeltepisoder og virker forebyggende mod tilbagefald.

Behandling af depression med Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er overlegen i forhold til andre terapiformer, når det gælder om at behandle depressive tilstande, akutte symptomer på depression og forebygge tilbagefald.

Kognitiv adfærdsterapi behandler depression ud fra alle de niveauer, der er påvirket. Behandlingen fokuserer på; at ændre negative og destruktive tankeprocesser, ændre uhensigtsmæssig adfærd, som øger problemerne, overvinde og lindre traumatiske oplevelser og mindske psykologisk smerte, aktivere og løse problemer samt opbygge selvværd og sociale færdigheder.

I behandlingen lærer du at analysere forbindelsen mellem tanker, følelser, adfærd og kroppens fysiske reaktioner og forstå dine egne reaktioner ud fra almindelig menneskelig udvikling og indlæring.

Når du kan analysere forbindelsen mellem dine tanker, dine følelser, dine kropslige reaktioner og din adfærd, kan du også lettere forholde dig realistisk til det, der sker med dig. På sigt kan Kognitiv adfærdsterapi i forbindelse med en depression føre til en større selvindsigt, og det kan være en kærkommen mulighed for at få øje på områder af sit liv, hvor der skal foretages ændringer med henblik på at optimere livskvaliteten og forebygge depressioner i fremtiden.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere?

For at høre mere om hvordan kognitive terapi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.