Det behandler vi

Angst hos børn

Angst er en naturlig del af børns udvikling. Men for nogle børn bliver angsten så voldsom og dominerende, at den tager magten over barnets og dets families liv og dagligdag.

Angstlidelser udgør den største andel af psykiske lidelser i barndommen og kan have en betydelig effekt på barnets funktionsevne, udviklingsveje samt stå i vejen for uddannelse, venskaber og familierelationer. Mange angstlidelser er dertil vedholdende, og uden behandling øges risikoen for problemer i voksenalderen. Ifølge Angstforeningen er 80 procent af de mennesker, der rammes af en angstlidelse, under 18 år, når den starter.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en dokumenteret virksom terapiform til at hjælpe barnet med at mestre og overvinde angsten. KAT begrunder angstens vedholdenhed i en uhensigtsmæssig indlæringsspiral, hvor barnet tolker specifikke situationer som truende, ude af proportion med den reelle risiko, samt undervurderer sin egen evne til at håndtere situationen og reagerer ved at flygte fra eller undgå situationen.

Forskellige angstlidelser hos børn

Der findes forskellige angstlidelser. De mest almindelige angstlidelser i barndommen er separationsangst, specifikke fobier, generaliseret angst, social angst og OCD. Mange børn kan have flere angstlidelser, som overlapper hinanden og der er ikke to menneskers angst og symptomer, som er ens, selvom der er mange fællestræk.

Separationsangst

Separationsangst omhandler barnets frygt for adskillelse fra sine forældre, hvor det særligt er den ene forælder, som barnet fokuserer på. Barnet med separationsangst har meget svært ved adskillelse fra forælderen og går til yderligheder for at undgå dette. Hvis barnet bliver tvunget til adskillelse medfører det ofte stor bekymring for, om der vil ske forælderen eller barnet selv en fatal ulykke, som gør adskillelsen permanent. Separationsangst leder ofte til konflikter mellem det barnet og forældrene, da de kan have svært ved at forstå og håndtere barnets ihærdige forsøg på at undgå separationer samt voldsomme reaktion på disse. Separationsangst optræder hos 3,5-5 % af alle børn og forekommer hyppigst i den tidlige skolealder.

Specifik fobi

Fobisk angsttilstand er, når barnet er ekstremt bange for en specifik situation eller genstand. Barnet kan for eksempelvis være bange for dyr, mørke, vand, højder, blod, høje lyde eller specifikke situationer. Symptomerne på angst forsvinder, så snart barnet er på afstand af den frygtede ting eller situation. Til tider kan barnets angst dog være så voldsom, at barnet får en angstreaktion blot ved at tænke på genstanden eller situationen. Specifik fobi optræder hos 2-3 % af alle børn og forekommer oftest i skolealderen.

Generaliseret angst

Generaliseret angsttilstand adskiller sig fra en specifik fobi, idet angsten ikke er rettet mod en specifik genstand eller situation. Barnet er derimod bekymret om, hvad der vil ske inden for en lang række områder og situationer. Barnets bekymringstendens er helt ude af trit med virkeligheden. Barnets mentale energi vil således blive brugt på at forudse alt, hvad der kan gå galt, og på forhånd bekymre sig om det samt finde udveje til at undgå en bred vifte af situationer og oplevelser. Generaliseret angst optræder hos 1-6 % af alle børn og forekommer oftest i skolealderen og ungdomsårene.

Socialangst

Socialangst er kendetegnet ved, at barnet er overdrevent genert og bange for andre menneskers bedømmelser af det. Børn med socialangst er generelt utrygge i selskab med fremmede mennesker, og forsøger så vidt muligt at undgå fremmede, uvante omgivelser eller situationer, hvor de risikerer at udstille sig selv. Børn med socialangst har ofte ubehagelige forestillinger om, hvad der vil ske, hvis de gør eller siger noget, som vil være pinligt eller flovt. Denne angst for sociale sammenhænge betyder, at barnet risikerer at isolere sig. Socialangst optræder hos 1 % af alle børn og debuterer ofte ved 12-års alderen.

OCD

OCD er en betegnelse for forekomsten af Obsessioner (tvangstanker) og/eller Compulsioner (tvangstanker). Tvangstanker eller handlinger er noget, de fleste af os kan have ganske sporadisk. Overtro er en form for tvangstanke/handling, som er almindeligt udbredt. Man tror, man kan afværge en fare eller en ulykke ved fx. at banke under bordet eller sige 7 – 9 – 13. Men hos nogle børn og voksne kan forskellige former for ”overtro” og ritualer omkring overtroen tage overhånd og blive så belastende, at det forstyrrer deres hverdagsliv. OCD optræder hos 2-3 % af befolkningen og debuterer ofte i den tidlige skolealder.

Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af børn med angst

KAT er en dokumenteret effektiv behandling for børn med angstlidelser, der retter fokus på identifikation og forandring af de vedligeholdende mekanismer, der fastholder barnet i angsten. Behandlingen består bl.a. af adfærdsterapeutisk eksponering samt teknikker til kognitiv omstrukturering med det formål at eliminere barnets undgåelsesadfærd og modbevise de tanker, der kendetegner angstramtes informationsbearbejdning.

Adfærdsterapeutisk eksponering handler om barnet i samarbejde med terapeuten gradvist øver sig i at gøre de ting, som barnet frygter (fx at gå ud blandt andre, at være i situationer, som ellers ville udløse tvangstanker eller -handlinger, at adskilles fra sine forældre mv.). Det er især hos mindre børn, at man lægger hovedfokus på den adfærdsterapeutiske eksponering, mens man med ældre børn inddrager mere kognitiv omstrukturering af tanker. Den kognitive omstrukturering af tanker kræver nemlig en vis bevidsthedsmæssig modenhed, da barnet hjælpes til at genkende følelser og kropslige reaktioner, som er knyttet til angsten, samt til at afdække sine ofte urealistiske og negative opfattelser omkring angstfremkaldende situationer. Herfra kan terapeuten og barnet i fællesskab udvikle nye strategier, som støtter barnet i at tackle angstprovokerende situationer.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere?

For at høre mere om hvordan kognitive terapi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.