Patrick Renault

41 40 57 76 | pr@ckpk.dk

Autoriseret psykolog, Cand.psych.aut.
Praktiserende psykolog hos:
Christianshavns Kognitive Psykologklinik
ACT-Psykologerne
Psykologerne Frederiksberg & City

Livet er sommetider en strabadstur. Vi kan umuligt komme gennem det uden undervejs at opleve lidelse og ubehag i form af angst, stress, nedtrykthed, tristhed, sorg, skyld og så fremdeles.

Der følger endda næsten altid flere reaktioner med. For vi søger nærmest per automatik at undgå ubehag. Kun fantasien sætter grænser for hvilke krumspring, vi mennesker kan finde på for at undgå at blive konfronteret med ubehagelige tanker, følelser og kropsfornemmelser: Isolation, konstant adspredelse, alkohol og stoffer, aggressive vredesudbrud, restriktiv spisning eller overspisning, evigt skuespil eller en endeløs 110% arbejdsindsats.

Men det er ofte netop undgåelsestrategierne, der for alvor spænder ben for os. Til tider kan vi endda blive så fanget i vores kontrolagenda, at vi helt mister blik for, hvad vi egentlig ville gøre uden, hvad der egentligt er meningsfuldt for os.

Når vi mødes, vil jeg først og fremmest bestræbe mig på at forstå, hvordan din livssituation ser ud, der fra hvor du står. Som del af det vil vi sammen i trygge og varme rammer kortlægge, hvad det er for kvaler, du ønsker at blive kvit, hvad dine strategier hidtil har været, hvordan det har virket, og hvad det har kostet dig.

Vi vil også klarlægge, hvad du egentlig ville opnå, hvis du vandt den kamp. Hvilken vej vil du egentlig? Hvordan ser et meningsrigt, værdifuldt og bæredygtigt liv ud for dig?

At finde den vej indebærer ofte afprøvning af konkrete oplevelsesorienterede teknikker og strategier, så du opnår de mest hensigtsmæssige måder at håndtere dine kvaler på. Samtidigt kan det handlingsorienteret indebære, at du hjælpes til, skridt for skridt, at udfolde det rige, værdibaserede og meningsfulde liv, du ønsker. Og til selv at kunne navigere i det.

For selvom det lyder ubeskedent, er det er intet mindre end det, jeg ønsker at hjælpe dig til: Et bæredygtigt liv rigt på mening og værdifuldt engagement.

Kompetenceområder:
Stress og Udbrændthed
Angstlidelser og OCD
Depression
Traumer
Spiseforstyrrelser
Overvægt
Eksistentielle Kriser
Livsstilsændringer
Søvnbesvær
Sorgproblematikker
Kroniske Lidelser/Smerter

Coaching
Supervision

Uddannelse (udvalgt):
Psykolog, cand.psych. fra Københavns Universitet
Autoriseret ved Psykolognævnet, Socialministeriet.
2-årig international specialistuddannelse i Acceptance & Commitment Therapy ved ACT Denmark.
 
Tidligere arbejdserfaringer (udvalgt):
Klinik for Spiseforstyrrelser, Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center Ballerup, Afdeling Gentofte.
Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge, Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center Ballerup, Afdeling Gentofte.
Kommunikationstræner for medicinstuderende. Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, Region Hovedstaden.
Underviser på Institut for Psykologi, Københavns Universitet
Psykologisk Kortidsrådgivning.
Livslinien.
Offerrådgivningen.

Patrick Renault | Christianshavns Kognitive Psykologklinik