Mette Kruse

28 30 21 81 | mk@ckpk.dk

Mette KruseAutoriseret psykolog
Medlem af Dansk Psykolog Forening
Medlem af SAKT (Selskab For Adfærds- og Kognitiv Terapi)
Medlem af ABCS ACT Danmark

Indehaver af Christianshavns Kognitive Psykologklinik siden 2009 og chefpsykolog.

Gennem de sidste 25 år har jeg primært arbejdet inden for det kognitive område, da den kognitive terapi er evidensbaseret og særdeles hjælpsom og effektiv i behandling af mange forskellige lidelser.  Mit udgangspunkt er, at du er den kloge på dig, og jeg er den kloge på de forskellige metoder og teknikker som skal anvendes. Et forløb vil være et samarbejde mellem dig og mig, hvor du er den der udfører arbejdet gennem ændringer af dine uhensigtsmæssige tanke- og handle mønstre, og jeg er den der guider dig, så du kan få et andet fokus i livet end det der lige nu vedligeholder dine tanker og bekymringer, så de belaster dig. Arbejdet vil være fremtidsfokuseret. Det er et væsentligt mål, at du får redskaber til at tackle dine problemstillinger, og de udfordringer livet giver på en anderledes og mere konstruktiv måde, som du vil kunne have glæde af resten af dit liv. Du vil komme tættere på dine værdier, opleve større tilfredshed, højere selvværd, mental fleksibilitet, balance og glæde.

Jeg har mere end 35 års erfaring i arbejdet med børn, unge og deres familier og kan yde rådgivning omkring mange forskellig artede problemstillinger.

Supervision er en nødvendighed for at sikre en fortsat kvalitet og udvikling i arbejdet med mennesker.

Jeg har gennem 30 år ydet supervision til forskellige faggrupper. Lærere, pædagoger, sundhedspersonale, socialrådgivere, behandlere og psykologer.

Personlig udvikling, sparring og business coaching kræver viden, indsigt og erfaring som jeg kan tilbyde.

Gennem mange år har jeg undervist, afholdt diverse kurser og workshops i særdeleshed omkring stress men også om andre temaer som angst, depression, psykisk arbejdsmiljø og mindfulness. Kurser kan tilrettelægges alt efter ønske og behov.

Uddannelse:

Cand. Pæd. Psych. fra DPU Danmarks Pædagogiske Universitet.
Copenhagen Business School læst erhvervsøkonomi, erhvervsret, samfundsøkonomi og fransk.
Social pædagog fra Jægerspris Socialpædagogiske seminarium.
2 årig specialist uddannelse i Kognitiv Terapi fra SAKTS (selskab for adfærds- og kognitiv terapi)
1 årig efteruddannelse i  Acceptance and Commitment Therapy hos ACT Danmark
Uddannet Mindfulness instruktør MBSR Mindfulness Baseret Stress Reduktion
Uddannelse i Kognitiv Supervision bl.a. gennem SAKT
Erfaring med MCT Metakognitiv terapi , CBT Compassion Based Therapy og DAT dialektisk adfærdsterapi
Stress coaching
1 årig systemisk og narrativ uddannelse  fra  Inpraxis

Hele mit arbejdsliv har jeg løbende uddannet mig gennem kurser, workshops og diverse konferencer. Fagligt er jeg uddannet bredt både på et psykodynamisk grundlag, et systemisk og narrativt grundlag samt et eksistentielt grundlag. Behandling og supervision kan derfor ydes ud fra andet end det, den kognitive teori og metode tilbyder.

Tidligere arbejdserfaringer:

Wattargruppen – Kognitivt psykologcenter
PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Frederikssund og Skibby Kommune
Konsulent i arbejds- og organisationspsykologi i SAS
Pædagogisk leder gennem 10 år på heldagsskole for børn og unge med psykosociale vanskeligheder og ADHD og Autismespektrum forstyrrelser.
Behandlings hjemmet Egevang
Skolehjemmet Skovly
Behandlingshjemmet Sølager
Ekstern konsulent for Børne- og ungdomsinstitutioner i København.
Supervisor for plejefamilier med anbragte børn og unge gennem Brøndby og Gribskov kommune samt opholdsteder
Supervisor for Københavns kommunes misbrugsbehandling
Supervisor for socialpsykiatrien i Hvidovre kommune
Supervisor for psykolog gruppen  i ”Dignity”
Psykolog og konsulent for forskellige virksomheders direktørere , ledere og medarbejdere bl.a. Novo Nordisk, Nordea, B&O,SAS og  Ny Kredit samt diverse forsikringsselskaber, arkitektbureauer og filmselskaber.
Krisepsykolog for SOS international
Medvirket i interviews i aviser og magasiner og i flere TV programmer på DR og Ultra. Særligt omkring stress og eksamensangst.

Kompetenceområder:
Angstlidelser
Depression
OCD
Lavt selvværd
Skilsmisse

 Eksistentielle kriser
Personlighedsforstyrrelser/Borderline
Autisme spektrum forstyrrelser
ADHD
Rådgivning/psykologisk behandling af børn og unge
Angst hos børn og unge
Familierådgivning
Supervision (individuel og grupper)
Spiseforstyrrelser
Sorg
Jalousi
Eksamensangst
Håndtering af fertilitetsbehandling
Mindfulness
Positiv psykologi
Stresshåndtering
Coaching: Stress, – livs- og business coaching
Parterapi

Mette Kruse | Christianshavns Kognitive Psykologklinik