Som medlem af ”Sygeforsikringen Danmark” ydes der i langt de fleste tilfælde 200 kr. i tilskud pr. terapi session.

Har du en forsikring hos Skandia forsikring eller Dansk Sundhedssikring A/S ydes der fuld dækning for behandlingen på Christianshavns Kognitive Psykologklinik.

Du kan læse om de tilskudsberettigede henvisningsårsager på www.sygeforsikring.dk.

Bare sig til, hvis du ønsker, at vi indberetter til ”Sygeforsikringen Danmark”.

Vi sørger for indberetningen, blot du oplyser dit CPR-nummer.