Lægehenvisning fra egen læge

lægehenvisningHar du fået en lægehenvisning fra egen læge betyder det, at du kan komme til psykolog til en billigere pris. Problemet er bare, at der er meget lang ventetid hos de psykologer, der har ydernummer og dermed tager imod læge henvisninger. Desuden eksisterer der meget få kognitive psykologer med ydernummer.

Kognitiv adfærdsterapi er den psykologiske behandlingsmetode, der videnskabeligt er dokumenteret som den mest effektive til behandling af bl.a. depression og angst.

Vi er en privat klinik uden overenskomst med sygesikringen, og kan derfor ikke tage imod henvisninger. Vi har derfor lavet et alternativt tilbud til dig, der har lægehenvisning. Vi garanterer,
at du kan komme til hos os inden for 10 dage, og til en reduceret pris på 700 kr. pr. gang for de første tre sessioner.

Udover depression og angst har kognitiv adfærdsterapi også en dokumenteret effekt overfor en lang række andre lidelser.

Du kan hos din læge få lægehenvisning til psykolog, hvis dine vanskeligheder kan kategoriseres under et af følgende kriterier:

Røveri-, volds- og voldtægtsofre
Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
Trafik- og ulykkesofre
Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
Pårørende ved dødsfald
Personer, der har forsøgt selvmord
Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret
abort efter 12. graviditetsuge

Personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år

Har du lægehenvisning?

For at høre mere om hvordan du kan benytte dig af vores alternativ tilbud mht. lægehenvisning,
ring på 88 61 31 21 for en uforpligtende samtale
med en af vores kognitive psykologer.

lægehenvisning | Christianshavns Kognitive Psykologklinik