June Overhau Andersen

30 22 44 59 |

Psykolog og konsulent hos hhv. Christianshavns Kognitive Psykologklinik og Innervention.

Det vigtigste element i terapien er en god kemi imellem dig som klient og mig som psykolog. Derfor er det vigtigt for mig at skabe et trygt og ligeværdigt rum, hvor du føler dig mødt.
De fleste der søger psykolog, står i en livssituation, der er svær at håndtere. Derfor vil vi i terapien arbejde på, hvordan du bedst muligt kan håndtere de omstændigheder du står i.
I Christianshavns kognitive psykologklinik arbejder vi primært ud fra kognitiv adfærdsterapi. Dette betyder at jeg ved første samtale vil starte med at få indblik i hele din historie og hvem du er som person. Herudfra vil vi i fællesskab undersøge dine tanke- og handlemønstre, samt hvorledes der kan arbejdes med de tanker og den adfærd, som du oplever udfordrer dig. Sideløbende med den kognitive metode, vil du indimellem opleve, at jeg også trækker på andre terapeutiske metoder. Dette gør jeg baseret på din unikke problemstilling og dine be-hov.
De metoder jeg har god erfaring med at anvende i kombination med kognitiv adfærdsterapi er primært narrativ terapi, emotionsfokuseret terapi samt 3. bølge kognitiv terapi, herunder ACT, metakognitiv terapi og compassionfokuseret terapi.
I terapien vil jeg ofte anvende en tavle eller et stykke papir, hvorpå vi i fællesskab vil arbejde ud fra nogle terapeutiske modeller. Herved synliggøres flere perspektiver og løsninger, som ellers kan være svære at nå frem til.
Ofte vil vi aftale en mindre hjemmeopgave imellem sessionerne, da dette kan bidrage til at forandringerne i højere grad kan integreres i din hverdag og dermed forankres i dit liv.

Uddannelse:
Cand. Psych fra Syddansk Universitet
Professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i human ernæring

Kompetenceområder:
• Angstlidelser
• Stress
• Depression
• Sorg
• Pårørende til alvorligt syg
• Parterapi
• Hjernerystelse/postcommotionelt syndrom
• Fertilitetsbehandling
• Abort
• Pårørende til person med misbrug (stofmisbrug, alkoholmisbrug, ludomani)
• Familierådgivning til småbørnsfamilier

June Overhau Andersen | Christianshavns Kognitive Psykologklinik