Ahsan Qadri

28 32 48 01 | aq@ckpk.dk

Ahsan Qadri

Praktiserende Psykolog hos Christianshavns Kognitive PsykologKlinik og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg er uddannet hhv. på London South Bank University og cand. psych, Psykolog fra Københavns universitet og har mere end 9 års praksiserfaring med klientarbejde ud fra arbejdsmetoderne Kognitiv Terapi (KT) og Kognitiv Adfærdsterapi (KAT).

Jeg tror på simplicitet og direkte tale. Jeg finder det spændende og udfordrende at tage komplekse begreber og termer, og oversætte dette til et letforståeligt og brugbart sprog. Især i arbejdet med mennesker, som i vores videnstunge verden, ikke formår at indtage nye informationer grundet oplevelse af overvældelse. Jeg er drevet af at hjælpe dig som oplever sig psykisk fastlåst, til at opnå bevægelse i retning af dit mål, hvad enten det er at opnå trivsel i hverdagen, fastholde dit arbejde, eller vende tilbage til arbejdet efter længere tids sygdom. Dette gør jeg i kraft af den erfaring jeg har samlet gennem min karriere som psykolog, hvor jeg har rådgivet mennesker på tværs af aldersgrupper, samfundslag, brancher og organisatoriske niveauer. Jeg tilbyder terapi, rådgivning og sparring til dig, som er ramt af stress, bekymringer og tristhed i en oplevet fastlåst situation. Jeg vil hjælpe dig med at få overblikket over dine udfordringer, og med udgangspunkt i disse og dine behov, tilrettelægge behandlingen så den passer til dig og dine mål.

Min primære terapeutiske tilgang er Kognitiv Adfærdsterapi, men benytter også elementer fra nyere retninger og videreudviklede metoder som er udsprunget af den klassiske Kognitive terapi, herunder ACT og Metakognitiv Terapi. Da ikke alle mennesker og udfordringer er ens, kan behandlingen heller ikke være det, og jeg bestræber mig på at benytte den metode, som passer bedst til dine udfordringer, ønsker og behov.

Uddannelse:
Bachelor of Science (BSc) fra London South Bank University, 2005
Cand.psych., fra Københavns Universitet, 2009

Tidligere Arbejdserfaringer:
Psykiatrifonden
Incita
Fobiskolen
Prescriba
Jobcenter Roskilde
CEKTOS (Center for Kognitiv Terapi og Supervision)
Supervisor for sagsbehandlere på diverse Jobcentre
Supervisor for undervisere på STU
Undervisning i diverse psykiatriske diagnoser, herunder skizofrenispektrum, ADHD, personlighedsforstyrrelser mm.
Undervisning i mødet med psykisk sårbare borgere på jobcentre rundt i landet
Underviser på Psykiatrifondens ADHD uddannelse
Psykoedukation af psykisk sårbare unge på STU
Udarbejdelse af funktionsevnebeskrivelser og afklaring af arbejdsevne til brug for Jobcentre
Psykolog og konsulent for forskellige virksomheders ledere og medarbejdere, herunder Københavns Universitet, Novo Nordisk, Chr. Hansen, CBS, KAB,

Kompetenceområder:
• Angst, herunder panik- og social angst.

 • Stressbelastning
  •Depression, herunder sommer- og vinterdepression
  • Spiseforstyrrelse – primært Bulimi
  • Bekymringstanker (rumination)
  • Vredeshåndtering
  • Problemstillinger i forbindelse med beskæftigelse, fastholdelse af job, samt rådgivning under sygemelding og raskmelding til job
 • Misbrugsbehandling
 • Skilsmisse
  •Eksistentielle kriser
 • Krisehjælp
 • Sorg
  •Personlighedsforstyrrelser/Borderline
 • Skizofrene Spektrum
  •Autisme spektrum forstyrrelser
  • ADHD

Sprog:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Urdu
 • Hindi