Socialfobi

socialfobiDe fleste af os kender til at være mere eller mindre nervøse, inden vi skal holde en tale foran mange mennesker, hvis vi skal præstere noget, som andre skal vurdere, eller hvis vi af andre årsager er genstand for andre menneskers fokus og vurdering.

Det er helt normalt, og det kræver som regel noget træning og erfaring at føle sig tryg i sådanne situationer. Men for nogle er denne nervøsitet så ekstrem, at selv helt almindelige sociale situationer, som fx bare at svare på et spørgsmål, om hvordan man har det, at spørge om, hvad en vare koster i en butik, eller at spise, mens andre er til stede, meget angstprovokerende og ofte umuligt at gennemføre.

Hvad er socialfobi?

Socialfobi er angsten for at blive vurderet negativt af andre. I centrum er frygten for at “dumme sig” og frygten for, at andre skal dømme, kritisere, latterliggøre eller afvise en.

Når en person med socialfobi er sammen med andre mennesker kan han opleve rødmen, rysten på hænderne og svedeture, og disse ubehagelige symptomer ledsages som regel af negative, selvkritiske tanker og forestillinger om, hvor nervøs og “kikset” man ser ud.

I selve situationen vil man nærmest kun fokusere sin opmærksom henimod, hvordan man ser ud, reagerer og opfører sig, og derved er man ikke rigtig til stede i situationen og lægger ikke rigtig mærke til de ydre ting omkring sig, som fx samtaleindhold og andres reaktioner og adfærd.

Socialfobi fører ofte til social isolation og ensomhed. Nogle fobiramte oplever alle sociale situationer som ekstremt angstprovokerende, mens andre kun har problemer med helt specifikke situationer, som fx at skulle række fingeren op for at sige noget i klasseundervisningen. Men uanset alvorsgraden, så skaber socialfobi voldsomme problemer i forhold til daglige gøremål, aktiviteter, social omgang og velbefindende.

Behandling af socialfobi med Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi mod socialfobi rettes mod den onde cirkel af forventede negative tanker (“min stemme vil skælve, og de andre vil synes, at jeg mangler selvkontrol”) og undgåelsesadfærd som fører til øget situationsangst, uhensigtsmæssig adfærd og negativt selvbillede.

Behandlingen har som formål at give indsigt i hvilke kropslige gener, som kan opstå og hvad den fysiologiske forklaring bag disse er. Man lærer at tackle plagerne gennem grundig viden om dem og deres forklaring.

Der er desuden et vigtigt element af træning eller øvelse i behandlingen. Man udsættes gradvist for vanskeligere og vanskeligere situationer (såkaldt eksponering; at blive udsat for). Herved opøver man sin evne til at bruge disse alternative forklaringer og udholde symptomerne uden at blive bange for, hvad de vil udvikle sig til.

Træning i mestring af angsten ved en gradvis øget udsættelse for de angstfremkaldende situationer er meget vigtig. Man starter med at opholde sig et kort stykke tid i en situation, hvor man kun oplever moderat angst. Derefter trappes gradvist op til længere varighed i stadig mere truende situationer. Den fobiramte vil opleve, at angsten aftager og til sidst forsvinder.

Behandlingen kombineres ofte med “hjemmeøvelser”. Bedring kommer i løbet af 1 til 2 måneder og kan forbedres yderligere over flere måneder. Når man kan opleve de fysiske plager i sociale situationer uden angst for at miste kontrollen, er man godt i gang med at blive rask.

For at høre mere om hvordan vi kan hjælpe med socialfobi, ring på 88 61 31 21 for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.

socialfobi | Christianshavns Kognitive Psykologklinik