Fobier

Man kan udvikle forbier for en lang række ting eller situationer, hvor man føler sig utryg. De fleste mennesker har en mindre eller større fobisk reaktion for noget.

Ordet fobi er af græsk oprindelse og betegner en overdreven angst eller afsky for noget. Fobier er kendetegnet ved en overdreven frygt for en bestemt genstand, som slanger, edderkopper eller hunde, eller en bestemt situation (særligt situationer, man oplever ikke at have kontrol over), fx at køre i elevator, flyve, køre bil, højder eller tordenvejr.

En fobi kan tage alle mulige afskygninger og kan være meget ødelæggende for den person, som lider af fobien.

  • De kropslige fornemmelser ved fobier er ofte; hjertebanken, høj puls, rysten, temperaturstigning samt vejrtrækningsforstyrrelser og mavekneb, når man tænker på eller konfronteres med det, man har fobi for.
  • Psykisk oplever man; følelsen af panik, manglende overblik, forvirring, flugtfornemmelse og andre former for ubehag.

Mange lever med en fobi, fordi den i deres liv ikke fylder eller hæmmer hverdagen særlig meget. En fobi for at flyve er der mange, der kan leve med, fordi de sjældent rejser (fobisk undgåelsesadfærd), mens en fobi for edderkopper kan være svær at leve med, fordi den helt ukontrolleret kan dukke op i ens hverdag.

Fobier er dels medfødte, dels erhvervede. Aber har fx en medfødt angstreaktion over for slanger — også ikke-giftige arter. Det, der i dag kan forekomme urimeligt, fx angst over for edderkopper, kan have haft en vigtig overlevelsesværdi for mennesket under dets evolution. For det medfødte taler også, at de fobiske situationer er ret ens verden over.

Indlæring spiller en vigtig rolle for udvikling af fobier, uanset om der foreligger en medfødt disposition hertil. En fobi opstår ofte i barndommen, men en fobi kan også opstå senere i livet. En fobi kan dukke op i en periode med stress og en anden fobi kan være til stede i hele ens liv og man kan aldrig rigtig komme af med den.

Behandling af fobier med Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi, som tilpasses den specifikke fobi, er en yderst hjælpsom behandlingsform.  Undersøgelser viser, at hele 90 % bedres eller helbredes efter få behandlingsgange. Behandlingen afhænger naturligvis af, hvilken form for fobi, der er tale om, men udgangspunktet er at analysere fobiens oprindelse og afklare, hvad der skaber angsten samt, hvilke indre forestillinger og følelser, der opretholder og forstærker angstfornemmelsen.

Man undersøger, hvilke tanker, der opstår i relation til angsten og introducerer mere realistiske tanker, der kan hjælpe til at mindske angsten og ændre forholdet til fobiens kilde. Det er problematisk, at den fobiske tilstand forstærkes, når de angstprovokerende situationer undgås. Behandlingen omfatter derfor en gradvis, systematisk udsættelse for de situationer, der er forbundet med fobisk undvigelsesadfærd (ekspositionsbehandling).

Målet er at frigøre den, som lider af fobien, fra sin følelsesbelastning og aflære den uhensigtsmæssige adfærd.

For at høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig med fobier, ring på 88 61 31 21 for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer.

fobier | Christianshavns Kognitive Psykologklinik