Dysmorfofobi, også kaldet BDD (Body dysmorphic disorder), er en forholdsvis ny psykisk lidelse, hvad angår forståelsen af lidelsens karakter samt offentlighedens kendskab til den. Dysmorfofobi betegner, at man lider under et problematisk forhold til sit eget udseende. Mennesker, der lider af dysmorfofobi, anser ofte dele af deres krop som grim, forkert eller deform, selvom andre mennesker finder den normal. Mennesker, der lider af dysmorfofobi, har ofte ønsker om at ændre deres krops udseende ved hjælp af kosmetiske indgreb eller medicin. Nogle undgår fuldstændigt spejle, mens andre beskriver, at de tjekker deres udseende samt undersøger og behandler deres kropsdel eller hud oftere, end de har lyst til.

image002 (1)Dysmorfofobi kan optræde isoleret, i samspil med OCD eller spiseforstyrrelser eller i samspil med både OCD og spiseforstyrrelser. Lidelsen er tæt forbundet med stærke følelser af selvforagt og frustration, og den ramte ser sig ofte nødsaget til at undgå sociale sammenhænge, da de er forbundet med et stort ubehag. Lidelsen kan udmunde i socialangst, lavt selvværd og depression.

Behandling af Dysmorforfobi (BDD) med Kognitiv Adfærdsterapi:

Der foreligger i dag evidens for, at Kognitiv Adfærdsterapi er en gavnlig behandling for mennesker, der lider af Dysmorfofobi. I behandlingsforløbet vil vi sammen finde ind til de tanke-, adfærds- og følelsesmæssige mekanismer, der vedligeholder Dysmorfoforbien. Denne kortlægning af symptomer leder til en generel omstrukturering af den måde, klienten forholder sig til sit selvbillede.

 

For at høre mere om hvordan vi kan hjælpe med Dysmorfofobi , ring på 88 61 31 21 for en uforpligtende samtale med en af vores kognitive psykologer